Valdres
Feil
  • Feil ved lasting av datamating

Stamvegen E16

Skrevet av 

Utvikling og status:

Stamvegvedtakene av 1975 og 1992 resulterte i at følgende prosjekter gjennom Valdres i 1990-årene ble utbygd: «Buskerud – Fønhus», «Leira – Fagernes S» og forbi «Slidre». Dette parallelt med at det har pågått en sammenhengende utbygging fra Nærøydalen i vest.
Når «Øye – Borlaug» og «Fønhus – Bagn – Bjørgo» blir ferdig i 2018-2020 gjenstår bare «Ljøsne – Tønjum» i Lærdal  (8,5 km) og «Bjørgo – Øye S» i Valdres på hele den 260 km lange strekningen mellom Buskerud og Nærøydalen.

Samferdselsdepartementet fikk i 2010/11 utarbeidet en konseptvalgutredning for «Bjørgo – Øye S» der «Kvamskleiva» og «Fagernes S – Hande» ble prioritert og disse er også prioritert i NTP 2018-23.
I begge disse prosjektene er nå trasèvalget avklart og ut fra plansituasjonen kan prosjektene startes opp i 2016/17 om prosjektene bevilgningsmessig blir prioritert.

Valdresrådet har følgende prioritering av reststrekningene gjennom Valdres:
1. Kvamskleiva
2. Fagernes S - Hande
3. Hande - Øylo
4. Synshagen - Øye S
5. Bjørgo - Fagernes S

Strekningen Turtnes - Øye S (3,2 km) er foreslått utbygd samtidig med Øye S - Eidsbru.

SISTE:
Statens vegvesen: Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet 21.01.2015
Statens vegvesen: Notat Øye sør - Turtnes 10.04.2015
Valdres Natur- og Kulturpark: Høring av ØST-VEST utredningen 25.03.2015
Valdresrådet: Innspill til Riksvegutredningen Rute 5C 18.06.2015
Stamvegutvalget: E16 - snart ferdig, stamvegbrosjyre 15.11.2015
Stamvegleiar Vidar Eltun: Foredrag på møte i Transportkomiteen 08.03.2016

Nærmere orientering

Det vises også til Stamvegutvalgets nettside www.stamvegutvalget.no  – der en kan klikke seg fram til aktuell info om E-16 og til alle vegprosjekter langs E-16, og herunder alle delstrekninger gjennom Valdres og over Filefjell.
Kontaktpersoner i VNK vedrørende E-16 er:
•    Vidar Eltun    917 23 502     Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
•    Arne Bang    906 53 750     Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Organisasjonen

Det er mange organisasjoner som bidrar positivt i arbeidet med E-16:
•    Valdres Natur- og Kulturpark og tidligere Regionrådet for Valdres har arbeidet med E-16 siden 1975
•    Oppland fylkeskommune har i alle år vært en god samarbeidspartner
•    Stamvegutvalget startet opp i 1984 og har 3 fylkeskommuner og 15 kommuner som medlemmer. VNK har i alle år vært sekretariat. I denne kommunevalgperioden er ordfører Vidar Eltun fra Vang stamvegutvalgets leder.
•    Vegforum E-16 har siden 2006 vært et samarbeidsorgan mellom Oppland fylkeskommune, Statens Vegvesen, Vegforum Innlandet (NHO), Valdres kommunene, Valdres Natur og Kulturpark og Valdres Næringsforum. Dette med spesielt fokus på E-16 gjennom Oppland.
•    Valdres Næringsforum har vært en viktig bidragsyter siden 2005.
•    Kommunene har i planleggings- og anleggsperioden bidratt svært positivt til god framdrift.

Sist redigert onsdag, 06 april 2016 10:04
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image