Valdres
Feil
  • Feil ved lasting av datamating

Valdres Friluftsråd

mai 07, 2013 Skrevet av 

Hva er et friluftsråd?

Et friluftsråd er et fast samarbeid mellom to eller flere kommuner og eventuelt organisasjoner om nærmere definerte felles friluftsoppgaver. Samarbeidet er formalisert gjennom vedtekter, årsmøte, styre, arbeidsprogram, budsjett, årsmelding og regnskap.

Hvorfor friluftsråd i Valdres?

Formålet er å samle alle aktuelle arbeidsoppgaver fra Handlingsprogrammet til Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) under Valdres Friluftsråd (VFR), de fleste av disse er sammenfallende med de arbeidsoppgaver VNK allerede har eksempelvis:


•    Natur og arealbruk - Verna områder

•    Frisk i Valdres - Folkehelse

•    Reiseliv - Tilrettelegging av fellesgoder

•    Kulturminner – Naturarven

Friluftsrådet vil også ivareta en del oppgaver som i dag er pålagt Valdres Destinasjon/frivillige fellesgoder.

Arbeid som i dag ivaretas godt av frivillige organisasjoner og kommunene skal fortsatt utføres av disse. Friluftsrådets oppgaver må ses i sammenheng med de ressurser friluftsrådet tilføres.

Friluftsråd i Norge

Friluftsråd som er tilknyttet Friluftsrådenes Landsforbund i 2011:

•    20 interkommunale friluftsråd 

•    184 medlemskommuner

•    140 medlemsorganisasjoner

•    Samla omsetning i 2011 var 94 mill kr

•    Friluftsrådene har forvaltningsansvar for 657 offentlige friluftsområder og 920 km med turstier og -veier

•    I 2011 tilrettela friluftsrådene 77 km med nye turstier, 3 km nye skiløyper, 11 km nye turveier, anla 13 brygger, 8 bruer, 2 parkeringsplasser, 6 hytter og 20 toaletter i friluftsområdene 

•    I 2011 arrangerte friluftsrådene turer med 17.888 deltakere, arrangerte kurs for 3.609 lærere og barnehageansatte og hadde friluftsopplegg for 21.265 barn og ungdom i tillegg til 3.679 deltagere på tiltak for minoritetsgrupper og 2.224 deltakere på tiltak for funksjonshemmede.

Allemannsretten

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.
Du gjør bruk av allemannsretten når du går tur til fots, eller på ski, når du sykler, eller rir på privat vei og sti, når du telter og bader i utmark og kjører båt på sjøen, eller ror og padler på vann og elv. Det er også en del av allmannseretten når du plukker bær, sopp og blomster.

Les mer om allemannsretten her.

Aktuelt

Link til aktuelt stoff fra Valdres friluftsråd her.

Årsmeldinger finner du her.
 

Sist redigert onsdag, 08 april 2015 14:40
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image