Valdres
Feil
  • Feil ved lasting av datamating

Valdresnaturen

mai 07, 2013 Skrevet av 

Valdresnaturen

Valdresnaturen er mangfaldig og variert. Frå dei djupe skogane i sør til stupbratte tindar i nord, langs dalføre med innsjøar, elvar og brusande bekkar.

Hensfjellet

Hensfjellet og Begna. Foto: Nils Rogn

Stølsvidda

Stølsdrifta og stølskulturen er ein svært viktig del av kulturarven vår. Stølskulturen har betydd mykje for utviklinga av den nasjonale identiteten og mat- og musikktradisjonar her i landet. Stølsdrifta har langt attende i tida sett sitt preg på kulturlandskapet. Om sumaren flytter ofte familien på garden til fjells med buskapen for å utnytte det saftige fjellbeitet til produksjon av mjølk og kjøt.
Stølsbruket er dei fleste stader i tilbakegang, men i Valdres har vi framleis eit levande stølsmiljø med rundt 300 stølar i aktiv bruk med kyr og mjølkeproduksjon. I tillegg blir ein stor del av dei andre stølane brukt til beite eller fôrproduksjon. Stølsbruket i Valdres er i omfang og posisjon heilt spesielt i landssamanheng.
Ved sida av å vera nødvendig for jordbruket, har stølsdrifta skapt eit svært rikt biologisk mangfald.
Stølsbruket er og svært viktig for reiselivet. Aktivt stølsbruk med det tilhøyrande stølslandskapet, er viktig for å kunne marknadsføre Valdres som reiselivsmål.

Jotunheimen

Jotunheimen er Norges mest kjente og mest majestetiske fjellområde, med 1140 km² nasjonalpark og 300 km² landskapsvernområde. Jotunheimen er eit unikt område med urørt natur, frisk luft og et spennande og utfordrande fjellområde for turvandrarar. Av dei ca.300 toppane over 2000 meters her i landet, ligg mellom 80 og 90 prosent i Jotunheimen. Fjellområdet har eit godt utbygd hyttenett og mange merka stiar, både familievennlege og litt meir krevjande.

Falketind og Tyin. Foto: Nils Rogn

Falketind

 

Sist redigert torsdag, 06 november 2014 14:10
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image