Valdres
Feil
  • Feil ved lasting av datamating

Valdreskulturen

Skrevet av 

Kulturlivet i Valdres er prega av mangfald. Vi har eit breitt engasjement i lag, foreiningar og kulturskular som formidlar eit mangfald av kulturuttrykk til barn og vaksne, og vi har profesjonelle utøvarar på høgt nivå som har gjort kulturuttrykket sitt til leveveg. Båe delar er viktige for framtida, og dei er avhengige av kvarandre.

Folkekulturen er sentral i Valdres, og kanskje det mange fyrst og fremst forbind med Valdreskulturen. Tradisjonell folkemusikk og -dans har i lange tider vore viktige element i folks liv, og tradisjonen er høgste grad levande også i dag.

Gjennom alle tider har Valdresnaturen vore ei viktig inspirasjonskjelde for kulturutøvarar på ulike nivå. Vi har i tillegg til dei fastbuande kunstnarane også besøk av kulturutøvarar som er innom i Valdres og hentar inspirasjon til sine uttrykk.I Valdres har vi gjennom året eit mangfald av kulturarrangement og festivalar. Desse gjev deg sjanse til å oppleva dei dyktige kulturutøvarane våre. Det er stor spennvidde i arrangementa, men alle er prega av profesjonalitet, engasjement og formidlingsglede. Om du er glad i folkemusikk, klassisk musikk eller rock, eller mat og mattradisjonar, så finn du eit arrangement her. Kanskje set du meir pris på fysisk aktivitet, som deltakar eller frå sidelinja?Uansett – Du er hjarteleg velkomen til å vera med!

Sist redigert mandag, 11 januar 2016 13:44
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image