Valdres
Feil
  • Feil ved lasting av datamating

Helseregion Valdres

Skrevet av 

Utviklingsmål for Valdres som helseregion:

Valdres skal
    •    bli en ledende region for fysisk aktivitet som fundament for helse, trivsel og opplevelser.
    •    være nordisk ledende på rehabilitering ved hjelp av samlet regional kompetanse på området.
    •    videreutvikle helsefremmende konsepter bygd på sansestimulering i kombinasjonen natur-/ kulturopplevelser og mystikk.
    •    være attraktivt reisemål med lavterskeltilbud innen friluftsliv.
    •    utvikle anerkjennelsen som helsefremmende reisemål.
    •    videreutvikle rekreasjonstilbud til gjester med bevegelseshemning.
    •    være nasjonalt ledende på kompetanse og tilhørende formidling innen helsefremmende lavterskel-tiltak.

Strategier 2007 – 2017:

Valdres skal
    •    ha fokus på fysisk aktivitet som et viktig fundament i folkehelsearbeidet.
    •    utvikle og samordne kart, løyper og stier som tilrettelegging for å leve et aktivt liv.
    •    stimulere til videreutvikling av næringsbedrifter innen rehabilitering.
    •    utvikle kvalitetskriterier for opplevelsesnæringene.
    •    kvalitetssikre og samordne FYSAK-tiltak, merking, kartmateriell og markedsføring.
    •    inkludere krav til helsefremmende elementer i kvalitetskrav til merkebedrifter.
    •    markedsføre helsetilbud gjennom reiselivets kanaler (Valdres booking).
    •    jobbe bevisst med holdninger til eget ansvar for helse.

Sist redigert mandag, 11 januar 2016 13:41
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image