Valdres
Feil
  • Feil ved lasting av datamating

Organisering

Skrevet av 

Organisering av Valdres Natur- og Kulturpark   

Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) har desse organa:
• Valdresrådet
• Styret
• Merkevarestyret
• Regionstyret
• Flytrafikkutvalget
• Administrasjon

Nærare orientering om ansvarsforhold for dei ulike organ er gitt i vedtektene som finst under menyen "Avtaleverk og program".

Oversikt og kontaktinfo Valdresråd og styre i VNK. (per 1/2-16)

Valdresrådet

Valdresrådet er det høgaste organ i VNK og er samansett av 24 representantar – 12 frå kommunane (to frå kvar kommune), 10 frå næringslivet (styret i Visit Valdres) og 2 frå Oppland Fylkeskommune.

Kommunane

har valt desse representantane (og vararepresentantar) til Valdresrådet for kommunevalperioden 2011-2014:

Kommune Representant Vara Representant Vara
Sør-Aurdal Kåre Helland Marit Hougsrud Trine Hansebakken Magne Damslora
Nord-Aurdal Inger Torun Klosbøle  Tone Meisdalen Vegard Riseng Silje Dieserud
Øystre Slidre Kjell Berge Melbybråten   Ove Ekerbakke Odd Erik Holden Marit Knutsdotter Strand
Vestre Slidre Eivind Brenna Gro Berge Haldor Ødegård Ragnhild Strømmen Strand
Vang Vidar Eltun Leif Solemsli  Helge Lajord Kari Bø Wangensteen
Etnedal Toril Grønbrekk Arve Bergsbakken Linda Mæhlum Robøle Jon Olav Espeliødegård

  
 

 
 
 

 

Visit Valdres:

sitt styre representerer næringslivet:

Representant Vara
Leif Solemsli, leiar René van der Berg
Elisabeth Mellbye Bjørn Sveine
Jon Heesch Pål Andvord
Bente Kristin Anti Martijn Scherpbier
Trude Frøslihagen Dokken Rasmus Piltingsrud
Inger Toril Holte Breien Tonny Kvernmo
Magne Kampen            Olle Rosendal
Helge Kvame Tone Eggum
Anne Sælid Hanslien Marit Hougsrud
Arne Lambech Knut Nes

 

 

 

 


 


Oppland Fylkeskommune

Anne Marte Kolbjørnshus, vara Anne Thoresen
Kari Anne Jønnes
Dag Arne Henriksen, administrativ representant

Rådsleiar er Inger Torun Klosbøle med Magne Kampen som nestleiar.

Styret

Styret har 7 medlemmer. Tre næringslivsrepresentantar utpeikt av styret i Valdres Næringsforum BA, tre ordførarar, og ein frå Oppland fylkeskommune.

Ordførarar:
Inger Torun Klosebøle
Toril Grønbrekk
Vidar Eltun

1. vararepresentant: Kåre Helland
2. vararepresentant: Eivind Brenna
3. vararepresentant: Kjell Berge Melbybråten

I tillegg deltek ein av rådmennene:
Håkon Rydland med Reidar Thune som vara

Frå Visit Valdres:

Representant Vara
Magne Kampen Elisabeth Mellbye
Leif Solemsli Helge Kvame
Bente Kristin Anti      Inger Toril Holte Breien


Frå Oppland fylkeskommune:

Anne Marte Kolbjørnshus
Kari Anne Jønnes, vararepresentant
I tillegg deltek Dag Arne Henriksen som OFK`s administrative representant

Inger Torun Klosbøle er styreleiar i eigenskap av rådsleiar.
Magne Kampen er nestleiar

Regionstyret

Regionstyret er samansett av dei seks ordførarane samt OFK sine representantar i Valdresrådet.

Inger Torun Klosbøle, leiar
Eivind Brenna, nestleiar
Lars Kvissel
Vidar Eltun
Toril Grønbrekk
Kåre Helland

Anne Marte Kolbjørnshus
Kari Anne Jønnes

Administrasjon

Valdres Natur- og Kulturpark har desse tilsette:

Jørand Ødegård Lunde dagleg leiar
Arne Bang seniorkonsulent
Aslag Hamre regionkonsulent
Svein Erik Ski regionkonsulent
Ina Syversen folkehelsekoordinator/Valdres Friluftsråd
Ine Wigernæs folkehelse - 20% stilling
Katarina Sparstad kulturminnekonsulent/kulturkonsulent
Henning Wangsnes kreativ sjef/kommunikasjonssjef
Nils Rogn portalredaktør - 50% stilling


 

 

 

 
 

 
Administrasjonen er sekretariat for heile verksemda til Valdres Natur- og Kulturpark og for alle organ nemnt ovanfor. I tillegg har administrasjonen sekretariatsansvaret for stamvegutvalet og fleire pågåande prosjekt.
 

Sist redigert torsdag, 18 februar 2016 15:46
Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image