Valdres

Vakre vegars pris for 2014 til Kongevegen over Filefjell!

Kongevegen pafjelletAssisterande vegdirektør Lars Aksnes offentleggjorde tildelinga på ei samling med leiarar frå heile Statens vegvesen tysdag 27. januar.

I grunngjevinga for tildelinga skriv juryen at "det systematiske arbeidet med restaureringa av Kongevegen er et forbilledleg eksempel på samarbeid mellom flere forvaltningsorganer for å kombinere kulturminnebevaring med tilrettelegging for friluftsliv og næringsutvikling".

Det vakte oppsikt allereie då det blei kjend at Kongevegen over Filefjell var nominert til den prestisjetunge Vakre Vegers Pris for 2014. Restaurering og tilrettelegging av ein over 200 år gamal, nedlagd veg, er ikkje kvardagskost i denne samanheng. At prosjektet no har gått heilt til topps, i konkurranse med mange flotte, nyare veganlegg rundt i landet, er ein stor fjør i hatten for alle som brenn for historiske vegar.

Kongevegen over Filefjell er eit stort samarbeidsprosjekt der mange aktørar dreg lasset. Prisen er eit resultat av heilhjarta innsats på tvers av geografiske grenser, via ulike faglege ståstader, mellom etatar, organisasjonar, bedrifter og lokale krefter.

Sjølve tildelinga vil foregå på Kongevegen ved ei offisiell markering seinare.

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image