Valdres

Stikonferanse 2015

STIen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. og 18. mars samarbeider Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) om en STIkonferanse på Quality Hotel, Exop på Fornebu. STIen er nasjonalt satsingsområde i Friluftslivets år 2015.

Samarbeidet omfatter I tillegg til STIkonferansen:

a) Gjennomføring av informasjon og aktiviteter som fremmer bruk av STIer, herunder bygge på
samarbeidet i Turskiltprosjektet og Kystleden
b) Felles innsats for at flest mulig STIer og merka ruter blir registrert i Kartverkets database
c) Arbeid for synergieffekter mellom STIsatsing og andre tiltak i Friluftslivets år, som allemannsrettkampanjen og fokus på minoriteter som målgruppe

Målet med konferansen

• Sette STIer på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse
• Økt oppmerksomhet og forståelse for STIens betydning før og nå
• Motivere for aktivitetsdelen av STIsatsinga
• Sette i gang diskusjon om STIens rettsgrunnlag og hvordan STIen ivaretas i plansammenheng

Målgruppe

Konferansen er åpen for alle:
• Nasjonale beslutningstakere innen friluftsliv, fra myndigheter og organisasjoner
• Turistforeninger, friluftsråd og andre regionale og lokale organisasjoner som jobber med STIer
• Fylkeskommunene og interesserte kommuner
• Ressurspersoner I arbeidet med STIer

Invitasjon til konferansen her

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image