Valdres

Lokalmatprodusentane samlar seg

Lokalmat webSentrale personar: Frå venstre prosjektleiar Ragnhild Mobæk og sonen Birger, Guri Grønolen, representant for fylkesmannen i Oppland og Henning Wangsnes i Valdres Natur- og Kulturpark. Foto: Nils Rogn

Måndag 25. april blir det kalla inn til informasjons- og stiftingsmøte i ”Mat frå Valdres”, ein organisasjon der alle som produserer lokale matvarer kan bli med. Formålet er å samarbeide om sal, distribusjon og marknadsføring.

- Valdreskvalitet SA har gjennomført ein forstudie som eg har hatt prosjektansvaret for, seier Ragnhild Mobæk. - Her deltok fleire lokalmatprodusentar, Fylkesmannen i Oppland og Valdres Natur- og Kulturpark. Det kom fram eit behov for å samle ressursane for å prøve og auke salet av alle dei gode matprodukta me har. Rørosmat og Gudbrandsdalsmat har hatt stor suksess, og tida er overmoden for å prøve noko liknande her, meiner ho.

Felles lager

- Innovasjon Norge har støtta oss i innleiingsfasen, og vil gjerne vera med vidare. Det krev at me organiserer oss. Planen er å leie eit egna lokale med lager- og kjøleromkapasitet, der produkta blir pakka og merka for vidare distribusjon, seier Ragnhild Mobæk. Tanken er at ”Mat frå Valdres” skal lønne ein til to personar på deltid for å ta seg av apparatet med produsentkontakt, sal av matprodukta, ordne med distribusjon og drive marknadsføring.

Forretningsidé

– Til møtet komande måndag vil me presentere ein konkret forretningsidé, ha forslag på andelskostnad og nivå på salsprovisjon for dei som vil delta i organisasjonen og presentere eit aktuelt lagerlokale. Vi vil også legge fram opplegg for transport av produkta, fortel Mobæk.

Avgjerande

Som tidlegare nemnt er andre regionar komne langt med å organisere lokalmatprodusentane sine. Mobæk håpar difor at mange vil møte fram på møtet komande måndag, og med det samle seg under eit felles Valdres-merke. – Det vil på mange måtar vera avgjerande for matprodusentane og produktet ”Mat frå Valdres” at me lykkast med dette no, avsluttar ho.

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Slider Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image